Over het ‘succes’ van organisatieverandering

2e van twee Masterclasses van Thijs Homan

Donderdag 16 september, 13.30 – 16.30 uur

In de jaren 2017 – 2019 heeft Thijs Homan, samen met Mario Kieft van de Open Universiteit Nederland, een groot onderzoek uitgevoerd bij alle Nederlandse gemeenten. De resultaten zijn vastgelegd in het boek ‘De Veranderende Gemeente’. Invalshoek van het onderzoek was het wetenschappelijke gedachtegoed over sociale complexiteit. Daarbij gaat het er niet om uit te zoeken hoe zaken beter of anders zouden moeten. Maar om de vraag hoe organisatieveranderingen in de praktijk nu feitelijk en concreet verlopen en wat daarbij allemaal aan de orde is. Niet dus over hoe het moet, maar over hoe het gaat!

De kernbevindingen en conclusies uit het onderzoek blijken niet alleen herkenbaar te zijn voor gemeenten, maar ook voor provincies, waterschappen, (onderdelen van) de rijksoverheid en agentschappen. En – zo blijkt inmiddels – ook bij scholen, ziekenhuizen en banken.

Eén van de belangrijkste inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd, is dat het feitelijk functioneren van dit type organisaties niet zozeer gedreven wordt door klantgerichtheid (alhoewel men dat wel zegt), maar vooral door het streven om de eigen externe legitimiteit te waarborgen. Enerzijds ‘stikt’ het in deze organisaties van formele verandertrajecten (soms wel meer dan 40 -50 parallel aan elkaar), maar anderzijds blijkt het helemaal niet erg te zijn als deze verandertrajecten mislukken. Sterker nog: het falen van verandertrajecten blijkt een wezenlijke en vitale functie te hebben. Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is, dat dit type organisaties in wezen niet reageert op hun omgeving en op de andere organisaties daarin (terwijl men dat wel zegt), maar vooral reageert op zichzelf en de interne vigerende interne machtsdynamieken.

Het onderzoek geeft nieuwe inzichten over de vraag wat ‘verandering’ en ‘verandermanagement’ eigenlijk betekent en behelst. Ook komen uit het onderzoek hele andere ideeën naar voren over wat een ‘succesvolle’ verandering nou eigenlijk is.

Door wie?
Prof. Dr Thijs Homan (1957) is Hoogleraar (em.) Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Zijn onderzoek gaat over organisatiedynamica, organisatie-ontwikkeling en verandermanagement. Daarbij werkt hij onder meer vanuit het perspectief van de sociale complexiteits- en chaostheorie. Hij publiceerde tal van wetenschappelijke artikelen en boeken. Naast zijn academische activiteiten is Homan zelfstandig adviseur, trainer en opleider. Zie verder: http://thijs-homan.nl/.

Voor wie?
Voor proces- en programmamanagers die in hun adviesopdrachten steeds vaker te maken krijgen met het ‘meenemen’ van mensen in organisaties en voor wie zich wil verdiepen in vernieuwende manieren van kijken naar mensen en hun organisaties.

Maximum aantal deelnemers: 20

Meer informatie en aanmelden?
Pascal Lamberigts
M +31 6 22 378665
E pascal.lamberigts@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc