De dynamiek van transformaties: leren van water voor energie

Masterclass van Mark Wiering

Dinsdag 1 juni, 9.00 – 14.00 uur

In deze masterclass over beleidstransities gaan we lessen trekken uit het waterdomein voor het domein van de energietransitie. Vanuit de institutionele governance–theorie schetsen we de wens tot verandering, namelijk een andere rol van de staat, de markt of de burgersamenleving bij water en energieopgaven. En we kijken of en hoe wij met z’n allen “vast” zitten in vaak historisch gegroeide dagelijkse praktijken; de praktijk van autorijden, de praktijk van energieconsumptie, de praktijk van landbouw, etc. Soms is dat prima, soms willen we dit graag veranderen. Maar past het beleid bij de praktijk?

Door wie?
Mark Wiering is Universitair Hoofddocent Environmental Governance and Politics aan Radboud Universiteit Nijmegen en hoofd van de Academy van het Institute for Management Research. Hij is gespecialiseerd in sociale en politieke transformaties naar een duurzame samenleving en de rol van milieubeleid en governance, vooral gerelateerd aan hernieuwbare energie en waterbeheer

Maximum aantal deelnemers: 15

Meer informatie en aanmelden?
Rob Bonte
M +31 6 51 386949
E rob.bonte@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc