Levende Lerende Netwerken: Wat van nature werkt tot leven brengen

Eerste ontwikkelatelier levende lerende netwerken

Donderdag 25 November, 13.00-17.00 uur, kantoor Amersfoort

Je wilt ergens heen, de eerste stappen zijn gezet. Hoe maak je die beweging groter? Hoe zorg je dat medewerkers leren van elkaars successen en deze samen verder brengen, samen eigenaarschap gaan nemen? Hoe zorg je dat iedereen meedoet?

In dit eerste van een serie ontwikkelateliers over (het begeleiden van) levende lerende netwerken in en tussen organisaties proberen we expliciet te maken hoe dit werkt in onze praktijk: wat ‘van nature werkt’. De eigen praktijk van jou als deelnemer is onderwerp van reflectie en ontwikkeling.

De werkateliers maken onderdeel uit van het SMC-ontwikkeltraject waarin we methodiek en werkwijzen uitwerken voor het initiëren, begeleiden en deel uit maken van een levend lerend netwerk. Volgende werkateliers worden in maart, juli en oktober 2022 georganiseerd. Van harte uitgenodigd om deze reis mee te maken.

Door wie?
Dit SMC ontwikkelatelier is het eerste van een serie van vier die in 2022 wordt vervolgd en samen met SpreadYourWings (levendelerendecommunities.nl) wordt georganiseerd. Het wordt begeleid door Job van den Berg – leading professional New Partnerships & Governance bij Royal HaskoningDHV, Eric de Blok – spreker, trainer en gids in veranderprocessen waarin hij natuurlijk organiseren centraal stelt, en Wouter Kesseler – community coach, ontwikkelde o.a. Mastercircle. 

Voor wie?
Deze SMC ontwikkelateliers zijn bedoeld voor collega’s en relaties van Royal HaskoningDHV, die werken aan maatschappelijke verandering die in en tussen verschillende organisaties om vernieuwing in samenwerking vragen, en hun persoonlijke professionele bijdrage daaraan willen verdiepen?

Erik de Blok
Wouter Kesseler
Job van den Berg

Maximum aantal deelnemers: 15 à 20

Meer informatie en aanmelden?
Job van den Berg
M +31 6 54 24 50 26
E  job.van.den.berg@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc