Governance in programma's

Masterclass van Jo Bos en Liesbeth Schipper

Dinsdag 5 oktober, 9.30 – 16.30 uur, Utrecht/Amersfoort

Op allerlei manier werken organisaties samen binnen programma’s, om zo complex opgaven aan te pakken. Denk aan regionale programma’s voor de energietransitie, of innovatieprogramma’s, of regionale programma’s voor bereikbaarheid en smart Mobility. Voor het slagen van die programma’s is een goede governance essentieel. Want vertrouwen komt te voet en gaat te paard, terwijl het programma toch slagkracht en een voortvarende besluitvorming nodig heeft. Wat zijn de essenties van een goede governance en hoe geef je dat vorm?

In deze Masterclass verdiepen we ons in de ‘Governance’ van programma’s, waarbij meerdere programma-eigenaren samenwerken. We gaan in dialoog over eigen cases en beschikbare literatuur en methoden, waarbij de volgende vragen aan de orde kunnen komen:

  • Welke governance is nodig bij verschillende programmatische vormen van samenwerking zoals netwerken of coalities?

  • Wie stuurt het programma en mag in een stuurgroep?

  • Hoe ga je om met ambtelijke opdrachtgevers en bestuurlijke opdrachtgevers, of met programma-opdrachtgevers en bestuurders in bedrijven?

  • Welk mandaat past bij een programma en welke sturingsinstrumentarium hoort daarbij?

  • Hoe zorg je dat de governance blijft aangesloten bij de samenwerkende organisaties en kun je draagvlak behouden?

Door wie?
Deze Masterclass wordt begeleid door Jo Bos (adviseur, trainer, programmamanager en co-auteur van het boek ‘Programmatisch creëren’) en Liesbeth Schipper (leading professional programmamanagement bij Royal HaskoningDHV en co-auteur van het boek ‘Gedeeld Eigenaarschap’).

Voor wie?
De Masterclass is bedoeld voor relaties en consultants van Royal HaskoningDHV, die ervaring hebben met werken in programma’s en de basisliteratuur over programmamanagement kennen of de 2-daagse training ‘Programmamanagement’ hebben gevolgd.

Maximum aantal deelnemers: 12

Meer informatie en aanmelden?
Liesbeth Schipper
M +31 6 22 517 549
E liesbeth.schipper@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc