Over doelen stellen en monitoren van resultaten

Programmamanagement - ‘Eiland van reflectie’ - Nr. 4

Donderdag 15 april, 15.00 – 16.30 uur, online

Terug naar de kern van programmamanagement: doelen en resultaten. Een programma wordt vaak opgezet om over de doelen en resultaten van projecten heen te kunnen sturen op daadwerkelijke impact in de maatschappij of de organisatie. Dat begint bij het formuleren van doelen in de vorm van ‘impact’ of ‘outcome’. Maar het heeft ook consequenties voor de manier waarop je kunt monitoren op de resultaten van je programma.

In het vierde ‘Eiland van reflectie’ kijken we aan de hand van een paar voorbeelden naar manieren om programmadoelen te stellen en de wijze waarop wordt gemonitord. Daarna gaan we interactief aan de slag met eigen cases. Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Hoe formuleer je verbindende, inspirerende en productieve doelen?

  • Als het programma voortkomt uit een samenwerking, hoe maak je dan onderscheid tussen programmadoelen en doelen van de diverse organisaties?

  • Welke monitoring past bij een programma en hoe geef je die vorm?

Door wie?
Dit vierde ‘eiland van reflectie’ wordt begeleid door Liesbeth Schipper, Leading Professional Programmamanagement bij Royal HaskoningDHV en co-auteur van het boek ‘Gedeeld Eigenaarschap’.

Voor wie?
Het ‘Eiland van reflectie’ is bedoeld voor relaties en consultants van Royal HaskoningDHV, die in hun werk adviseren over programma(doelen) of daar als programmamanager sturing aan geven. Elk 'Eiland' heeft een eigen thematiek; het is daarom niet noodzakelijk om aan voorgaande 'Eilanden' te hebben deelgenomen.

Maximum aantal deelnemers: 25

Meer informatie en aanmelden?
Liesbeth Schipper
M +31 6 22 517 549
E liesbeth.schipper@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc