Doelen en activiteiten

Samenwerken is ons vak. Werken aan maatschappelijke opgaven onze drijfveer! Als SMC | Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV creëren en begeleiden wij samenwerkingen in programma’s, processen en projecten gericht op maatschappelijke opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie en verduurzaming van onze economie.

Met onze SMC | Academy streven we drie doelen na. We willen samen leren om sterker te worden in ons vak als proces- en programmamanagers in complexe samenwerkingen. Dat vraagt om het continu blijven ontwikkelen van specifieke competenties. En we willen samen ontwikkelen om meer invloed uit te kunnen oefenen op de maatschappelijke veranderopgaven. Dit doen we door samen met klanten en partners nieuwe visies, aanpakken en praktische handvatten te ontwikkelen. En ten derde ervaren we dat samen leren en ontwikkelen bijdragen aan de binding van onze professionals.

Elk jaar ontwikkelen we voor consultants van SMC, programma- en procesmanagers binnen Royal HaskoningDHV én voor externe partners en relaties een afwisselend programma dat bestaat uit:

  • Trainingen en workshops: interactieve incompany trainingen door ervaren trainers van buiten en/of door onze eigen ‘leading professionals’ van Royal HaskoningDHV;

  • Webinars en masterclasses: door mensen met een verhaal, voor mensen ter inspiratie en reflectie;

  • Pop-ups: korte, leerzame en laagdrempelige workshops aan het einde van de dag. We gaan aan de slag met het ‘oplossen’ van concrete situaties die zich ‘on the job’ voordoen;

  • Co-creaties: ontwikkelen van visies, aanpakken of praktische handvatten in bijzondere samenwerkingen met klanten en partners, gericht op verdieping van nieuwe concepten;

  • Intervisie: in eerste instantie voor onze eigen strategie en management consultants voor specifieke thema’s, maar mogelijk op termijn uit te breiden naar bredere doelgroepen.

Bij elke activiteit in het programma is de doelgroep aangegeven.