Een organisatie-antropologisch perspectief op samenwerking in transities

Masterclass van Alfons van Marrewijk

Dinsdag 6 april, 9.00 – 13.00 uur

In deze masterclass leer je door de antropologische lens naar programma’s en projecten te kijken. Na een introductie over omgang met vertrouwen tussen publiek-private partners, ‘transitierituelen’ bij projectfasen, overgangen en isolatie van het project ten opzichte van de moederorganisatie gaan we aan de slag om ons eigen werk in cultureel perspectief te zien.

Door wie?
Na een loopbaan als technisch (project)manager richtte Alfons van Marrewijk zich in zijn academische- en werkpraktijk op de combinatie van antropologie, organisaties en technologie. Zijn specialisatie is om vanuit een antropologisch perspectief te kijken naar samenwerking en verandering bij veelal technische georiënteerde organisaties. Hij doet dit nu als hoogleraar Construction Cultures aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en als hoogleraar Project Management aan de BI Norwegian Business School. Daarnaast is hij verbonden aan de vakgroep Organisatiewetenschappen van de VU Amsterdam.

Voor wie?
De masterclass is bedoeld voor relaties en collega's van Royal HaskoningDHV, die vanuit meerdere perspectieven willen kunnen kijken naar organisatieveranderingen en samenwerkingen.

Maximum aantal deelnemers: 15

Meer informatie en aanmelden?
Rob Bonte
M +31 6 51 386949
E rob.bonte@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc