Open Space 6 Facilitatienetwerk

Donderdag 4 november, 15.00 – 17.30 uur, Kantoor Amersfoort

De zesde open netwerkbijeenkomst over het faciliteren van samenwerking in transities. Het netwerk bestaat inmiddels uit meer dan honderd professionele facilitators en procesbegeleiders uit onze klantennetwerken – waterschappen, gemeenten, rijksoverheid, provincies, nutsbedrijven – en uit het facilitatienetwerk van Royal HaskoningDHV. Zij volgen ook de LinkedIngroep ‘Facilitators Netwerk’

Het Royal HaskoningDHV-Facilitatienetwerk organiseert samen met de SMC Academy en enkele externe deelnemers aan dit Facilitators Netwerk deze ‘Open Space’ bijeenkomsten. Deze vorm geeft deelnemers alle ruimte om zelf inbreng te leveren: ervaringen uit te wisselen, bruikbare werkvormen te delen, intervisie te vragen voor lastige actuele praktijksituaties.

Onze gezamenlijke professionele praktijk in actuele veranderopgaven staat centraal. Denk aan de waarde van samenwerking volgens de bedoeling van de omgevingswet, samenwerken aan concrete energietransitie-initiatieven in wijken, risicodialogen ten behoeve van klimaatadaptatie, de mobiliteitstransitie in verdichtende stedelijke gebieden.

Voor wie?

Alle geïnteresseerde collega’s en professionals uit organisaties van onze opdrachtgevers die vaak gevraagd worden samenwerkingssessies te ontwikkelen, te organiseren en begeleiden in transitietrajecten.

Meer informatie?

Job van den Berg, Cathelijne Melissen

T 088-3482987 T 088-3482455

M 06-54245026 M 06-27909982

E job.van.den.berg@rhdhv.com E cathelijne.melissen@rhdhv.com

W www.royalhaskoningdhv.com/smc