Reflexieve monitoring van transities

Masterclass van PJ Beers van DRIFT

Donderdag 18 november, 9.30 – 16.30 uur, Kantoor Rotterdam

De monitoring van transitievraagstukken brengt specifieke uitdagingen met zich mee; er zit veel tijd tussen project en impact, er zijn vele wederzijdse afhankelijkheden en de waarde-oriëntaties van actoren verschillen vaak sterk. Deze uitdagingen zijn problematisch voor een klassieke monitoringsaanpak die vaak nog gebaseerd is op “meten is weten”.

Reflexieve monitoring is een nieuwe oriëntatie op monitoring die uitgaat van leren en bijsturen, en die steeds doelen en middelen afstemt op een veranderende omgeving. Reflexieve monitoring is gericht op projecten en programma’s die systeeminnovatie en transitie beogen, waarbij monitoring primair een activiteit van actoren in netwerken is, en veel minder van individuele experts.

Doelen van deze masterclass over reflexieve monitoring zijn:

  • Bijdragen aan het bewustzijn van de monitoringsuitdagingen bij transitievraagstukken;

  • Informeren over wat Reflexieve Monitoring is en wat deze benadering onderscheidt van klassieke vormen van monitoring;

  • Suggesties doen voor specifieke technieken en instrumenten voor Reflexieve Monitoring; 

  • Inspireren om Reflexieve Monitoring meer toe te passen in ons werk.

 • Door wie?
  De masterclass wordt gegeven door PJ Beers. PJ Beers is senior onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT en Lector aan de HAS Hogeschool op het gebied van duurzame businessmodellen voor de landbouw. Hij is expert op het gebied van leren en monitoring in transities. Hij heeft veel praktijkervaring in het bestuderen, faciliteren en reflexief monitoren van (agrarische) innovatieprocessen en lerende netwerken.

Voor wie?
De masterclass is bedoeld voor relaties en collega's van Royal HaskoningDHV, die meer willen weten over de aanpak van evaluaties en monitoring van de (tussen)resultaten in transities.  

Maximum aantal deelnemers: 15 à 20

Meer informatie en aanmelden?
Caroline Grootenboer
M +31 6 12 38 97 48
E caroline.grootenboer@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc