Over de binnenkant van organisatieverandering

1e van twee Masterclasses van Thijs Homan

Dinsdag 29 juni, 13.30 – 16.30 uur

In de dagelijkse praktijk is verandermanagement vaak precies wat het zegt: veranderingen moeten ‘gemanaged’ worden. Centrale vragen hierbij zijn: ‘Hoe krijgen we als managent de mensen mee in de veranderingen die wij noodzakelijk achten?’, ‘Hoe houden we als management de vaart er in?’ en ‘Hoe gaan we om met weerstand tegen verandering?’. Kenmerkend voor deze benadering is het ‘zender-perspectief’; wat kunnen managers en hun adviseurs doen (‘zenden’) richting medewerkers om hen in beweging te krijgen en te houden. Bij tegenvallende resultaten zien we dan de neiging om nóg meer en nóg beter te gaan zenden, met alleen maar averechtse effecten......

Thijs Homan presenteert een alternatieve visie op organisatieverandering en –ontwikkeling. Hierbij begint het veranderverhaal niet per sé bij het management, noch bij de medewerkers, maar juist bij de hele organisatie. Uitgangspunt is dat het veel bruikbaarder is om niet alleen te kijken naar ‘wat er moet veranderen’, maar juist vooral ook naar ‘hoe het gaat’. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Is het management de enige ‘bron’ van veranderingen of zijn er ook andere bronnen of ‘veranderfonteintjes’ in de organistie?’ en ‘Hoe kun je verantwoordelijk zijn voor het realiseren van concrete veranderresultaten, terwijl je deels wel en deels ook helemaal niet in control bent? Bij deze alternatieve visie op organisatieverandering en –ontwikkeling hanteert Homan inzichten en concepten uit de sociale complexiteitstheorie, de chaostheorie, de psychologie en de theorievorming over macht en organisatieverandering.

Door wie?
Prof. Dr Thijs Homan (1957) is Hoogleraar (em.) Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Zijn onderzoek gaat over organisatiedynamica, organisatie-ontwikkeling en verandermanagement. Daarbij werkt hij onder meer vanuit het perspectief van de sociale complexiteits- en chaostheorie. Hij publiceerde tal van wetenschappelijke artikelen en boeken. Naast zijn academische activiteiten is Homan zelfstandig adviseur, trainer en opleider. Zie verder: http://thijs-homan.nl/.

Voor wie?
Voor proces- en programmamanagers die in hun adviesopdrachten steeds vaker te maken krijgen met het ‘meenemen’ van mensen in organisaties en voor wie zich wil verdiepen in vernieuwende manieren van kijken naar mensen en hun organisaties.

Maximum aantal deelnemers: 20

Meer informatie en aanmelden?
Pascal Lamberigts
M +31 6 22 378665
E pascal.lamberigts@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc