Strategie voor een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige waterketen in 2050

Gemist? Hieronder kunt u de webinar terugkijken!

Video

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Wanneer: 9 juni, 10:00 – 11:00

Nederland streeft naar circulariteit in 2050. Dus zoeken waterschappen naar zoveel mogelijk circulariteit door kringlopen waar mogelijk te sluiten. Circulair, duurzaam en toekomstbestendig: een helder toekomstbeeld. Maar wat moeten we vandaag en morgen doen om daar te komen? Het Hoogheemraadschap van Delfland is hier met de Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV het afgelopen jaar mee aan de slag gegaan. Met als eindresultaat een breed gedragen strategie bestaande uit heldere uitgangspunten, drie inhoudelijke transitiepaden (voor Zoetwater, Energie en Klimaat en Grondstoffen) met korte en lange termijn acties en een afwegingskader voor investeringen. Met een adaptieve programmatische aanpak kan er bijgestuurd worden wanneer kansen zich voordoen. Met deze strategie is de basis gelegd voor het Programma Transitie Waterketen 2050 van het Hoogheemraadschap van Delfland.

In dit webinar nemen we jullie mee in de weg die is afgelegd om tot deze transitiepaden te komen. Hoe hebben we zowel interne als externe stakeholders betrokken bij het traject? Welke inhoudelijke afwegingen zijn er gemaakt en hoe zijn de dwarsverbanden tussen zoetwater, energie en grondstofwinning geborgd?

Door wie?

We gaan het gesprek aan met betrokken medewerkers bij het Hoogheemraadschap van Delfland, zijnde Ruud Egas (Lid Algemeen Bestuur, HHD), Erik Bongaards (Programmamanager Waterketen) en Mathilde de Jongh (Beleidsadviseur Waterketen). Vanuit Royal HaskoningDHV zijn hierbij aanwezig inhoudelijk expert Paul Roeleveld, vanuit de Business Line Water, en projectleider Rob Bonte, Strategie en Management Consultant.

Meer informatie en aanmelden?
Marilou Das
M +31 6 51 11 95 76
marilou.das@rhdhv.com

W www.royalhaskoningdhv.com/smc