Programma U Ned – over kleine interventies in grote opgaven

PGM Open Netwerkbijeenkomst met Jos van Loon

Donderdag 20 mei, 15.00 – 17.00 uur

De afgelopen paar jaar heeft zich in relatieve stilte een belangrijke nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het beleid voor infrastructuur en mobiliteit. Voor de metropoolregio’s Amsterdam, Rotterdam-Den Haag en Utrecht en voor de goederencorridors zijn ‘Gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s’ ontwikkeld, in een samenwerking tussen Rijk, regio, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Dat betekende dat meer partners werden betrokken, nieuwe samenwerkingen ontstonden, een grotere oplossingsruimte werd verkend en een meer complexe besluitvorming nodig was.

Met wie?
Samen met Jos van Loon - Programmadirecteur U Ned - kijken we terug op het belang en de ontwikkeling van deze programma’s. Wat gaat goed, wat heeft het opgeleverd en wat valt nog tegen? Hoe zijn nieuwe partners betrokken en zijn er andere oplossingen ontwikkeld? En hoe verloopt de samenwerking tussen programma en lijnorganisaties? Heeft een programmastructuur daarbij geholpen? We kijken ook vooruit, want deze programma’s kunnen een belangrijke rol spelen bij de investeringen die recent door deze metropoolregio’s bij het kabinet zijn ingediend voor het Nationaal Groeifonds. Welke verbeteringen zijn er nodig in een vervolgfase van deze programma’s?

Het gesprek met de programmamanagers wordt gefaciliteerd door Pascal Lamberigts van Royal HaskoningDHV, die bij de ontwikkeling van meerdere programma’s betrokken is geweest.

Voor wie?
Voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe een programma als U Ned in de praktijk invulling geeft aan programmamanagement bij grote maatschappelijke opgaven als de mobiliteitstransitie. We nodigen jullie uit mee te denken over de ‘geleerde lessen’ en tips en ervaringen mee te geven voor de vervolgfase van het Programma U Ned. Ook verkennen we de meerwaarde van dit type programma’s om de opgaven van verstedelijking en bereikbaarheid integraal vorm te geven.

Meer informatie en aanmelden?
Aanmelden kan rechtstreeks via www.pgmopen.nl
Voor meer achtergrondinformatie:
Pascal Lamberigts
M +31 6 22 378665
E pascal.lamberigts@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc