‘Minister van Ruimte gevraagd!’

Webinar met Berno Strootman

20 april, 13:30 – 15:00 uur, online

In dit Webinar zal Berno Strootman dieper ingaan op zijn heldere afscheidsboodschap: “Er is een gebrek aan ruimtelijk beleid in Nederland. Van alle kanten wordt de aanval geopend op de toch al schaarse grond: de energietransitie, de verduurzaming van de landbouw, natuur, huizenbouw en bedrijventerreinen eisen allemaal hun plek op. Dat is een enorme botsing van belangen. Het vraagt om een rijksoverheid die daar een overtuigende visie op heeft. Maar die is er niet.”

In dit Webinar wisselen we met Berno Strootman over nut en noodzaak en de mogelijkheden en beperkingen van nationale ruimtelijke visie en regie. Wij werken als strategisch adviseurs en procesbegeleiders in uiteenlopende maatschappelijke veranderopgaven. Een aantal van ons heeft in blogs en interviews ook aandacht gevraagd voor meer nationale visie en regie, zoals voor bewust en multifunctioneel gebruik van bodem en ondergrond, voor een ‘minister van Aarde’, voor een nieuwe drink- en grondwatervoorraadstrategie, voor een deltaplan energiebesparing, voor de transitie van de energie infrastructuur en voor de energiebalans in het landelijk gebied.

Door wie?

Berno Strootman was tot eind vorig jaar lid van het College van Rijksadviseurs, een driemanschap van een bouwmeester, een landschapsarchitect en een stedenbouwkundige, dat eens in de vier jaar wordt benoemd en de regering gevraagd en ongevraagd van advies dient.

Voor wie?

Alle collega’s en professionals uit organisaties van onze opdrachtgevers die geïnteresseerd zijn in sturing en interbestuurlijke samenwerking bij de aanpak van opgaven in onze leefomgeving.

Meer informatie?

Job van den Berg

T 088-3482987

M 06-54245026

E job.van.den.berg@rhdhv.com

W www.royalhaskoningdhv.com/smc

Meer informatie?