Probing the future

Workshop over toekomstverkenningen door Caroline Maessen en Lenneke Kok

25 januari 9.30 – 16.00, Zaal Germany, Amersfoort

Diverse transities zijn in volle gang, gedreven door disruptieve krachten als urbanisatie, digitalisering en klimaatverandering. Door te leren van de toekomst door speculatieve verbeelding om kansen te herkennen, kun je snel reageren en anticiperen op wat komt. Dat vraagt om het werken aan inzicht in mogelijke toekomsten en proactief handelen. In een workshop van een dag doorloop je met verschillende creatieve werkvormen de drie stappen van de methode Probing the future: sensing the present, probing the future, acting today. Vooraf wordt met de groep een concrete casus geselecteerd waar één of meerderen van ons mee bezig zijn.

Caroline Maessen

Lenneke Kok

Door wie?
De workshop wordt gegeven door Caroline Maessen en Lenneke Kok van Hogeschool Utrecht. Zij onderzoeken bij het lectoraat Co-design hoe leren van de toekomst kan worden verbonden met handelen in het heden. Ook zijn zij werkzaam in de programmalijn ‘transitieprocessen’ van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities (CoE SSC); een publiek private samenwerking van Hogeschool Utrecht met bedrijven, organisaties en kennisinstellingen.

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor medewerkers van Royal HaskoningDHV die werken aan transities.

Maximum aantal deelnemers: 15

Meer informatie en aanmelden?
Rob Bonte
M +31 6 51 386949
rob.bonte@rhdhv.com
www.royalhaskoningdhv.com/smc