Ontwikkelatelier: Lerende Levende Netwerken (4)

Vierde ontwikkelatelier

dinsdag 4 oktober, 13:00-17:00, kantoor Amersfoort, room 27 France

Meer info over het derde ontwikkelatelier zal spoedig volgen!

Meer informatie en aanmelden?
Job van den Berg
M +31 6 54 24 50 26
E  job.van.den.berg@rhdhv.com
www.royalhaskoningdhv.com/smc