Ontwikkelatelier: Lerende Levende Netwerken (3)

Derde ontwikkelatelier

maandag 4 juli, 13:00-17:00, kantoor Amersfoort, room 27 France

Je wilt ergens heen, de eerste stappen zijn gezet. Hoe maak je die beweging groter? Hoe zorg je dat medewerkers leren van elkaars successen en deze samen verder brengen, samen eigenaarschap gaan nemen? Hoe zorg je dat iedereen meedoet?

In eerdere ontwikkelateliers hebben we stilgestaan bij kenmerken van lerende netwerken en wat maakt dat ze levend zijn, hoe hun energiemotor werkt.

In deze derde van een serie ontwikkelateliers over (het begeleiden van) levende lerende netwerken in en tussen organisaties proberen we expliciet te onderzoeken hoe LEREN werkt in onze praktijk. Daarbij laten we ons inspireren door hoe leren ‘van nature werkt’. De eigen praktijk van jou als deelnemer is onderwerp van reflectie en ontwikkeling.

De werkateliers maken onderdeel uit van het SMC-ontwikkeltraject waarin we methodiek en werkwijzen uitwerken voor het initiëren, begeleiden en deel uit maken van een levend lerend netwerk. Een vierde ontwikkelatelier wordt in het najaar van 2022 georganiseerd. Van harte uitgenodigd om deze reis mee te maken.

Door wie?
Dit SMC ontwikkelatelier is het derde van een serie van vier die in 2022 wordt vervolgd en samen met SpreadYourWings (www.levendelerendecommunities.nl) wordt georganiseerd. Het wordt begeleid door Job van den Berg – leading professional New Partnerships & Governance bij Royal HaskoningDHV, Eric de Blok – spreker, trainer en gids in veranderprocessen waarin hij natuurlijk organiseren centraal stelt, en Wouter Kesseler – community coach, ontwikkelde o.a. Mastercircle. 

Voor wie?
Deze SMC ontwikkelateliers zijn bedoeld voor collega’s en relaties van Royal HaskoningDHV, die werken aan maatschappelijke verandering die in en tussen verschillende organisaties om vernieuwing in samenwerking vragen, en hun persoonlijke professionele bijdrage daaraan willen verdiepen?

Maximum aantal deelnemers: 20

Meer informatie en aanmelden?
Job van den Berg
M +31 6 54 24 50 26
E  job.van.den.berg@rhdhv.com
www.royalhaskoningdhv.com/smc