Dialoogtechnieken

Training door Marianne Zuur en Dion Glastra

donderdag 13 oktober, 13.00 - 16.30, kantoor Amersfoort

Hoe zorg je ervoor dat mensen in een bijeenkomst écht naar elkaar luisteren? Dat er niet door elkaar heen gepraat wordt? Hoe kun jij faciliteren dat er (een begin van) verbinding en vertrouwen ontstaat? Hoe lukt het om iedereen aan het woord te laten komen? Hoe krijg je in een vergadering een gedragen besluit? En hoe grijp je in als het gesprek uitmondt in weerstand? Kortom: hoe voer je het goede gesprek?

In deze training van een dagdeel leer je de dialoogmethode van de Afrikaanse kGotla en haar randvoorwaarden en inzetbaarheid. We gaan ook aan de slag met de vaardigheden en houding die nodig zijn om een verbindend gesprek te voeren. Het gaat daarbij niet om het overtuigen of beïnvloeden van elkaar, maar op het creëren van een atmosfeer waarin wederzijds respect en oprechte interesse voor de ander centraal staan.

Neem een eigen casus mee. Dit kan iets zijn dat je onlangs – professioneel of privé – hebt meegemaakt, of iets waarvan je verwacht dat het binnenkort gaan komen. Wat het is, dat maakt niet uit. Als er maar een dialoogsetting in zit.  Denk bijvoorbeeld aan een lastig overleg met een klantof een bewonersbijeenkomst, of iets totaal anders. Aan de hand van ieders casus gaan we met elkaar in gesprek en brengen we de kennis direct in de praktijk. Nadien reflecteren we op elkaar.

Door wie?
Dion Glastra (adviseur gebiedsontwikkeling en energietransitie) en Marianne Zuur (strategisch adviseur stakeholder engagement) werken binnen Royal HaskoningDHV bij Smart Urban Environments aan o.a. bewonersparticipatie in plan- en beleidstrajecten. Dat vraagt om gesprekstechnieken die zij graag onder collega’s verder verspreiden.

Voor wie?
De training is voor alle RHDHV-collega’s die willen leren hoe je met een groep mensen het goede gesprek voert. Of dat nou collega’s zijn, je projectteam, of stakeholders / bewoners in een informatiebijeenkomst. Deze training is zeker handig wanneer je regelmatig werksessies of bewonersbijeenkomsten faciliteert!

Meer informatie en aanmelden?
Job van den Berg 
E job.van.den.berg@rhdhv.com
M 06-54245026