Toepassen lerend evalueren

Training en werksessie door Job van den Berg, Katheleen Poels en Bert Groffen

Donderdag 23 juni 2022, 09.00-12.30 uur

In onze werkomgeving met klanten en in offertes hebben we veel leerervaringen en daar kunnen we nog beter mee omgaan. Sterker, klanten verwachten van ons dat wat wij weten en leren als waarde toevoegen, dat ze state of the art kennis en vaardigheden krijgen. Waar(de) voor hun geld.

We hebben de basis in huis met onze aanpak https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/smc/smc-academy/lerend-evalueren-strategiereeks-nr-d-5/7116 (of het hoofdstuk ‘Lerend evalueren’ in het boek Gedeeld Eigenaarschap). We kunnen hiermee ons voordeel doen in ons dagelijkse projectwerk. Lerend evalueren hoort bij ontwikkelend werken, het is gericht op verbeteringen aanbrengen, op vooruitkijken. Met een training rondom dit thema kunnen we persoonlijk beter worden (een leven lang leren), als organisatie meer lerend worden, én de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Met wie?
Job van den Berg – Leading Professional New Partnerships en Governance; ontwikkelt en begeleidt levende lerende netwerken en 'mastercircles'.

Bert Groffen – SMC senior consultant; co-auteur ‘lerend evalueren’ (SMC strategiereeks nr. 5); ontwikkelt en begeleidt leerkringen.

Katheleen Poels –  Business Developer Water bij HaskoningDHV.

Voor wie?
Voor collega’s en hun klanten die zo’n ontwikkelende werkwijze in hun actuele en toekomstige werkpraktijk willen toepassen. Met de deelnemers richten we ons op:

  • het toepassen van de vier lerend evalueren principes in de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers;

  • het ontwerpen en uitvoeren van een project- of procesaanpak waarin de principes zijn geïntegreerd;

  • het gebruiken van actuele projecten van de deelnemers als oefenmateriaal.

Achtergrondmateriaal is SMC Strategiereeks 5 en/of het hoofdstuk in ‘Gedeeld Eigenaarschap’. We vragen de deelnemers dat vooraf te lezen. Daarbij krijgen ze ter orientatie enkele voorbereidingsvragen om kort voor zichzelf op te reflecteren (voorbereidingstijd lezen/oriënteren 1 uur).

Meer informatie en aanmelden?
Job van den Berg
M 06-54245026
E job.van.den.berg@rhdhv.com
W www.royalhaskoningdhv.com/smc

Katheleen Poels
M 06-15093132
E Katheleen.poels@rhdhv.com