Fundamenten van organisatieontwikkeling

Training van Theo Hermsen

Maandag 27 juni, 9.30 – 16.30, Zaal Zuid-Afrika kantoor Amersfoort  

De transities in de fysieke leefomgeving worden steeds complexer. Die toenemende complexiteit brengt ook steeds meer organisatievraagstukken met zich mee. Niet alleen in de samenwerking tussen organisaties, maar ook binnen in publieke organisaties. Als strategie & management consultants van Royal HaskoningDHV worden wij door onze opdrachtgevers steeds meer gevraagd om te helpen bij het behapbaar maken van organisatievraagstukken en de juiste processen in te richten. Organisatieontwikkeling maakt meer en meer onderdeel uit van ons dienstenpakket.

Om ons meer te bekwamen als organisatieontwikkelaars hebben we de leerlijn ‘Organisatieontwikkeling’ opgezet. Deze training is de eerste in de reeks van trainingen binnen deze leerlijn.

In deze training investeren we in onze kennis van de fundamenten van organisatieontwikkeling. Theo Hermsen behandelt verschillende veranderkundige benaderingen en strategieën. Dat doet hij onder andere aan de hand van het ‘kleuren denken’ van De Caluwé en Vermaak. Daarbij zoomen we in op het diagnosticeren van verandering, om echt beter te kunnen begrijpen wat in organisaties waarvoor wij werken speelt en wat wel en niet werkt. Daarvoor krijgen we handvatten aangereikt. Theo neemt ons daarvoor mee in het principe van meervoudig kijken.

In de training maken we de koppeling met onze eigen praktijk van het ruimtelijke domein.

Door wie?
De training wordt gegeven door Theo Hermsen. Theo is zelfstandig organisatieadviseur en is betrokken bij uiteenlopende verandervraagstukken in het publieke domein. Theo is verfrissend, prikkelt en stelt de dagelijkse praktijk van deelnemers aan zijn trainingen voorop.
Theo is als docent verbonden aan SIOO, HAN, en vice voorzitter van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs.

Voor wie?
De training is bedoeld voor adviseurs van Royal HaskoningDHV, die in hun opdrachten betrokken of bezig zijn met organisatieontwikkeling en/of daar meer over willen leren.

Maximum aantal deelnemers: 15

Meer informatie en aanmelden?   
Pascal Lamberigts   
M +31 6 22 37 86 65  
pascal.lamberigts@rhdhv.com  
W www.royalhaskoningdhv.com/smc