Uitvoeringskracht: sentiment of noodzaak?  

Masterclass van Co Verdaas, Dijkgraaf en Hoogleraar Gebiedsontwikkeling

UITGESTELD, NIEUWE DATUM NTB
Donderdag 7 juli, 14.00 – 16.30 uur, kantoor Amersfoort, zaal Area 22  

De inrichting van Nederland is met stip gestegen op de maatschappelijke en politieke agenda. De opgaven in onze leefomgeving stapelen zich op; energietransitie, stikstofcrisis, een vastgelopen woningmarkt, afnemende biodiversiteit, klimaatadaptatie etcetera. De roep om ‘uitvoeringskracht’ van overheden om al die opgaven écht aan te pakken wordt steeds sterker. Maar wat bedoelen we  precies met ‘uitvoeringskracht’ en welke nieuwe perspectieven verschijnen dan aan de horizon?

In deze masterclass neemt Co Verdaas ons mee in zijn gedachten die hij recent publiceerde en ook nog steeds ontwikkelt. Bijvoorbeeld over ‘uitvoeringskracht in gebiedsontwikkeling’, over ‘aangescherpte principes’ voor een te herijken Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en over het belang van een nieuwe ‘Nationale investeringsagenda’. Hij laat zien dat uitvoeringskracht in gebiedsontwikkeling ontstaat uit een ‘combinatie van wil en afhankelijkheid’. En dat de huidige principes uit de NOVI niet vanzelfsprekend leiden tot een heldere koers voor de inrichting van Nederland op termijn. Hij stelt daarom aangepast principes voor waaronder de oproep om ‘de kunst van het afwentelen te verstaan’.

Deelnemers worden uitgenodigd én uitgedaagd om vooraf ook hun eigen dilemma’s te delen.  Want ook consultants acteren in het krachtenveld waarin overheden naar uitvoeringskracht zoeken. 

“Het ontkennen van het principe van afwenteling is een ontkenning van waar ruimtelijke ordening over gaat: het maken van keuzes in tijd en ruimte.”
Co Verdaas, www.gebiedsontwikkeling.nu, 21 januari 2022

Door wie?
De masterclass wordt gegeven door Co Verdaas. Co is Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en Hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Hij was in de periode 2016-2020 ook lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Daarvoor deed hij onder meer ervaring op als Gedeputeerde Ruimte, Water en Wonen van de Provincie Gelderland. Vanuit al deze rollen heeft hij bijgedragen aan onze leefomgeving en daarbij inzichten opgedaan over wat werkt, niet werkt en anders kan in de uitvoering van beleid. Vanuit zijn huidige functies houdt hij ervan om wetenschappelijke reflecties te combineren met de weerbarstige uitvoeringspraktijk.

Voor wie?
De masterclass is bedoeld voor consultants van Royal HaskoningDHV en hun klanten en partners. Voor iedereen die werkzaam is in de fysieke leefomgeving en wil reflecteren op hoe we de uitvoeringskracht kunnen versterken. Zowel vanuit overheden als vanuit onze positie als betrokken consultants.  

Meer informatie en aanmelden?   
Pascal Lamberigts   
M +31 6 22 37 86 65  
pascal.lamberigts@rhdhv.com  
W www.royalhaskoningdhv.com/smc