Naar een gebiedsbenadering 2.0

Nederland kent een rijke planningstraditie in gebiedsgericht beleid en de uitvoering daarvan. Nieuwe, grote opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie en de voedseltransitie zorgen voor hernieuwde aandacht voor gebiedsgerichte benaderingen. In het licht van die lange traditie vragen we ons af wat er nu anders is en wat er anders moet als we deze opgaven gebiedsgericht willen aanpakken. In ons dagelijkse werk aan regionale energiestrategieën, verrijkende landbouw, risicodialogen ruimtelijke adaptatie, gebiedsontwikkelingen, mobiliteitsprogramma’s en gebiedsprocessen voor een duurzame ondergrond zoeken we naar de verschillen en overeenkomsten met eerdere benaderingen, naar nieuwe invalshoeken en concrete handvatten. Denken in ‘waarden en waardecreatie’ en anders kijken naar ‘verdienvermogen’ zijn eerste reflecties in deze zoektocht.

Samen met klanten en partners in onze opdrachten werken we toe naar nieuwe methoden en aanpakken voor een ‘gebiedsbenadering 2.0’. Een benadering die voortbouwt op de Nederlandse planningstraditie én richting geeft aan een integrale aanpak van samenhangende gebiedsopgaven in de komende decennia.