Levende Lerende Communities

Werken aan transities is mensenwerk. We ervaren dagelijks wat er komt kijken bij een lerende en ontwikkelende manier van werken van mensen binnen en van verschillende organisaties. Wat is er nodig om niet alleen persoonlijk te leren en ontwikkelen, maar dat ook vaker samen te doen? En vooral, hoe kan je daar in je rol als verbindende procesbegeleider voorwaarden voor creëren?
 
 Gebaseerd op de methode ‘Spread Your Wings’ (ontwikkeld door Human Talent Group) werken we samen in het netwerk van ‘community facilitators’ (www.levendelerendecommunities.nl). ‘Spread your Wings’ is een aanpak voor het op gang brengen, renderend maken en zelfstandig maken van Levende Lerende Communities. Met deze visie en methodiek ondersteunen wij opdrachtgevers om hun ideeën, idealen, onderwerpen, thema’s en strategieën tot leven te roepen en al lerend met elkaar verder te brengen tot op alle niveaus in de organisatie. De aanpak bestaat uit het ontwikkelen van een positief stimulerend leerklimaat, ondersteund met een innovatief ‘social learning platform’ dat het leren met en van elkaar, in alle vormen ondersteunt en bij elkaar brengt. Door diverse toepassingen in verschillende domeinen te ontwikkelen en te vergelijken, blijven we continu werken aan verfijningen van de methode én van de leeropbrengst voor deelnemers.