Handvatten voor samenwerken in transities

Transities zoals de energietransitie zijn omvangrijk, complex en beslaan enkele decennia. En hoewel we in onze opdrachten daar dagelijks aan werken, zijn die opdrachten juist vaak afgebakend qua resultaat en begrensd in omvang en duur. Hoe kunnen we binnen die beperkingen wel effectief bijdragen aan die grotere transities? Wat betekent dat voor de vraagstelling, de afbakening of aanpak en de selectie en betrokkenheid van stakeholders? Oftwel, met welke concrete handvatten in de dagelijkse praktijk van opdrachten kunnen we betekenisvol bijdragen aan deze transities?
In deze verkenning benutten we de kennis en ervaringen van onze kennispartners in het programma Amsterdam Smart City (www.amsterdamsmartcity.com). Dit programma is gericht op het bereiken van concrete doorbraken in transities. De resultaten van deze verkenning willen we vastleggen in een 8e uitgave in onze Strategiereeks.