Digitalisering en het vak van strategie en management consultant

Onze wereld digitaliseert. Voor veel opgaven, sectoren, beroepen en mensen heeft dit veel gevolgen. Als strategie- en managementconsultants stellen we ons de vraag wat het voor ons vak betekent. Raken digitalisering, ‘big data’ en ‘artificial intelligence’ bijvoorbeeld de wijze waarop besluiten in het publieke domein tot stand komen in het samenstel tussen overheid, markt en maatschappij? En wat betekent dat dan voor onze rol als proces- en programmamanager? Heeft het invloed op de betekenis en inzet van kennis- en informatie voor de onderbouwing van deze besluiten? Of op de wijze van participatie en communiceren tussen alle actoren?

Meer dan genoeg vragen dus waar we nog geen eenduidig antwoord op hebben gevonden. Door trends en ontwikkelingen in ons werkveld te analyseren en de samenwerking op te zoeken met onze collega’s van de Business Line Digital binnen Royal HaskoningDHV, brengen we in beeld welke onderdelen van ons ‘businesscanvasmodel’ op welke wijze worden beïnvloed. Dit jaar staat in het teken van het verkennen van de impact en kansen van digitalisering voor onze (toekomstige) opgaven, onze diensten en onze manier van samenwerken.